קייטנות קיץ 2024 - החברה העירונית ראשון לציון

תוכניות הקייטנה: התוכנית תתמקד בפעילויות תרבות למידה, עידוד הקריאה, מיומניות חברתיות מגבשות וערכיות, משחקי חשיבה וחוגים מגוונים. מועדי הרשמה: 2.6.2024 ותסתיים ביום ראשון, בתאריך 9.5.2024 ההרשמה תחל ביום חמישי, בתאריך .15:00 בשעה אופן ההרשמה והתשלום: תשלומים. 4 רישום אינטרנטי, החיוב מתבצע במעמד הרישום וניתן לבחור עד • ,7 רישום באמצעות מזומן או המחאה, מתבצע במוקד חטיבת הגיל הרך בכתובת תרמ"ב • .8:30-16:00 בימים א'-ה', בין השעות הזנה: על ההורים לצייד את ילדם/ילדתם בארוחת בוקר הכוללת כריך, ירק ופרי וכן מפית חד פעמית • ובקבוק מים. ארוחת צהרים לממשיכי הצהרונים תסופק ע"י החברה העירונית. • ילדים בעלי רגישויות – יציינו זאת בהליך הרישום. • ביטולים: .25.06.2024 ניתן להודיע על ביטול עד לתאריך • דמי ביטול, הביטול יעשה באמצעות ₪ 30- במקרה של ביטול השתתפות יחויב ההורה ב • האזור האישי. לידיעתכם: פעילות גני הילדים ובתי הספר של החופש הגדול תתקיים בכפוף למימון משרד החינוך. יובהר כי במקרה ולא ינתן מימון ממשרד החינוך, החברה העירונית תהא רשאית לגבות תשלום נוסף בהודעה מראש. נרשמים. 28 ילדים ,פתיחת כיתה מותנת במינימום 25 • פתיחת גן מותנית במינימום • פתיחת גן/ביה"ס/כיתה מותנת בגיוס כ"א ובמספר מינימום של תלמידים, • במידה ולא ימצא כוח אדם חינוכי ייתכן עירוב גילאי ואיחוד גנים/כיתות ו/או בתי ספר. • גנים/בתי ספר שיכנסו לשיפוצי קיץ יועברו לגנים/בתי ספר סמוכים. • יצוין, כי לא יינתן החזר בגין היעדרות מפעילות כזו או אחרת (מסיבות רפואיות או אחרות) במהלך הפעלת התכנית

ט.ל.ח 3

Made with FlippingBook Ebook Creator