שבתון – הצעות לימודים ומידע לשנת השבתון - מרץ 2023

Animated publication

הצעות נוספות בחוברת אפריל

הצעות לימודים ומידע למורים, גננות ועובדי הוראה לפני, בזמן ובתום השבתון

2023 מרץ

אוניברסיטת חיפה University of Haifa جامعة حيفا

מלגת הצטיינות ₪ 5000 בסך

ההתמחות שתפתח לכם את הראש (וגם את המוח)

הצטרפו להתמחות החדשה במסגרת לימודי תואר שני - למידה, מוח וחינוך תכנית התמחות* לתואר שני בלמידה מוח וחינוך: בחינוך והתפתחות בגיל הרך במסגרת החוג ליעוץ והתפתחות M.A. | בחינוך מיוחד M.A. בחינוך אלטרנטיבי במסגרת החוג למדעי הלמידה M.A. | בחינוך מתמטי M.A. האדם

*תחום ההתמחות יצויין ע"ג תעודת המוסמך וההוראה. הפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה - הפקולטה המובילה בישראל על פי מדד שנגחאי הבינלאומי

Academic Ranking of World Universities

הפרטים המלאים באתר הפקולטה

*6569 התקשרו

רוצים להצטרף להצלחה?

לימודים אקדמיים - תואר שני

קורסי פיתוח מקצועי ולימודי תעודה

לימודי העשרה והתפתחות אישית אמנויות קונדיטוריה טיולים

מידע שבתון

לימודים אקדמיים תואר שני

לתוכן העניינים

תואר שני לומדים בגורדון!

מסלול מותאם לאנשים עובדים לבחירתכם: לימודי או בוקר * ערב

התמחויות לבחירה: • יזמות בחינוך ובחברה • ייעוץ ארגוני • קאוצ'ינג • ניתוח התנהגות •ועוד

חוגי הלימוד: • תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך • תואר שני בהוראה, למידה והדרכה • תואר שני בחדשנות בחינוך • תואר שני בחינוך משלב • תואר שני בהוראת המתמטיקה

לפרטים נוספים

*במסלולים נבחרים

לבוגרי תואר ראשון ותעודת הוראה M.Ed. תואר שני אוריינות חזותית * בישראל 1 המכללה לחינוך מספר תואר שני בסמינר הקיבוצים

מדעי הרוח בגישה רב תחומית * חינוך מתמטי לביה“ס היסודי * אשכול גן חושב במגמת הגיל הרך ◀ חדש במסלול! ◀ חינוך סביבתי * מגמת חינוך יער ◀ חדש במסלול! ◀ הערכה בחינוך * טכנולוגיה בחינוך * ניהול וארגון מערכות חינוך חינוך לפעילות גופנית ולבריאות * תוכניות עם אפשרות לתזה תואר שני M.A.A.T טיפול באמצעות אמנויות בהתמחויות ביבליותרפיה | תנועה | פסיכודרמה | אמנות חזותית מוסמך בהוראה - M.Teac h תואר שני ותעודת הוראה** מסלול גמיש ומותאם לא.נשים מכוונים גבוה! עובדים ולהורים. הלימודים משלבים בין למידה מרחוק לבין למידה במכללה. תואר שני ותעודת הוראה M.Teach מוסמך בהוראה לביה"ס העל-יסודי באחד מתחומי הדעת: אזרחות, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, עיצוב, אמנות, תקשורת, קולנוע, ניהול עסקי, ספרות, היסטוריה, מקרא, אנגלית. ** מלגות לעומדים בתנאים

03-6901200 למידע ולפרטים נוספים:

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)

בישראל 1 המכללה לחינוך ולאמנויות מספר

ההרשמה נפתחה באנו להוביל חינוך מגוון תכניות לימוד מרתקות לתואר שני:

מידענות וספרנות M.L.I.S במערכות חינוך

חינוך לגיל הרך* M.Ed

חינוך לקיימות- M.Ed סביבה, חברה, בריאות** הוראה ולמידה חדשנית M.Ed חינוך חברה וקהילה שילוב תלמידים M.Ed עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות

טיפול באמצעות M.A.A.T אומנויות- מוסיקה, ביבליותרפיה, אומנות חזותית, תנועה ומחול תואר חמשנתי B.Ed+M.Ed שנים 5 תואר ראשון ושני ב-

*התכנית קיבלה אישור פתיחה, פרסום והרשמה מהמל"ג. מתן התואר מותנה באישור המל"ג **התכנית קיבלה אישור הסמכה זמנית מהמל"ג 02-6558111 rishum@dyellin.ac.il WWW .DYE LL IN.A C .I L

אוניברסיטת חיפה University of Haifa جامعة حيفا

מלגת הצטיינות ₪ 5000 בסך

ההתמחות שתפתח לכם את הראש (וגם את המוח)

הצטרפו להתמחות החדשה במסגרת לימודי תואר שני - למידה, מוח וחינוך תכנית התמחות* לתואר שני בלמידה מוח וחינוך: בחינוך והתפתחות בגיל הרך במסגרת החוג ליעוץ והתפתחות M.A. | בחינוך מיוחד M.A. בחינוך אלטרנטיבי במסגרת החוג למדעי הלמידה M.A. | בחינוך מתמטי M.A. האדם

*תחום ההתמחות יצויין ע"ג תעודת המוסמך וההוראה. הפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה - הפקולטה המובילה בישראל על פי מדד שנגחאי הבינלאומי

Academic Ranking of World Universities

הפרטים המלאים באתר הפקולטה

*6569 התקשרו

רוצים להצטרף להצלחה?

פיתוח מקצועי למורים וגננות

ולימודי תעודה

לתוכן העניינים

חדשה שנה חדשות הזדמנויות ... לך מחכים , החלה ההרשמה

ובחברה בחינוך ומקצועי אישי לפיתוח האקדמי המרכז אביב תל אוניברסיטת

ל " שנה

ד " תשפ

פסיכולוגית בגישה אישי אימון

ביבליותרפיה

חיובי גוף דימוי

ההורות מחומש י " עפ הורים הדרכת

החיים במעגל קבוצות הנחיית

לוגותרפיה

טיפולי ככלי צילום פוטותרפיה

באתר אותנו בקרו , נוספות תוכניות של רחב ומגוון

נוספים לפרטים

03-6408466/8162 EDUCATION.TAU.AC.IL/MORIM

המרכז ללימודי תעודה בשפה הערבית ي باللّغة العربيّة ن � قسم الدّراسات والتّأهيل المه

: 2023-24 תוכניות לשנה"ל תשפ"ד » التّعليم المالءَم הוראה מותאמת - باللّغة العربيّة » يمّ التّشخيص التّعلي אבחון דידקטי - باللّغة العربيّة

:2023 תוכניות חדשות - מרץ » ي � ي والتّوفيق للعامل � التّجس ت ّبية والتّعليم باللّغة العربيّة � ال

مهارات מיומנויות גישור לאנשי חינוך - ي سلك ف � ن

» הכשרת אנשי חינוך להכנה לכיתה א' - ن لتهيئة التّالميذ ي � تأهيل معلّمات ومعلّم للصّف األوّل باللّغة العربيّة » المرشد המדריך/ה כמוביל/ת צוות - كمؤثّر وقائد للطّاقم » עקרונות ומיומנויות בביבליותרפיה - الببليوترابيا، العالج عن طريق القراءة والكتابة باللّغة العربيّة » أسس ومهارات كتابة ورسم ّקליגרפיה - ي ب � الخط العر » الكتابة כתיבה ועריכה לשונית - والتّحرير اللّغوي باللّغة العربيّة

>> לחצו לפרטים והרשמה

בהובלת ד"ר אליף פראנש Aleef.f@gmail.com לפרטים נוספים: לימודי החוץ, ק.מ.ה-אורנים 04-9539669 teuda@oranim.ac.il

הנחה של ש"ח 1,500 לנרשמים 1.6.23 עד

,PhD, BCBA-D בראשות ד"ר נתלי רולידר אגילה, MA, BCaBA הגב' הילה שפיצר, תוכנית הכשרה דו שנתית , PhD , BCBA - D בראשות ד"ר נתלי רולידר אגילה, MA , BCaBA הגב' הילה שפיצר, ) ABA ( לימודי ניתוח התנהגות יישומי הכשרת מנתחי התנהגות מובילים ומקצועיים בתחומם תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בעולם. תוכנית הלימודים כוללת התנסות קלינית באחד משלושת תחומי המיקוד: • ניתוח וטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי - בלעדי בהרצוג • לקויות למידה ומערכת החינוך הרגילה • קשיים התנהגותיים בהתפתחות תקינה

21:00-15:00 | יום שני 16.10.23 פתיחת הלימודים: א' בחשוון תשפ"ד

שיעורים סינכרוניים בזום ומפגשים פרונטליים, אחת לשלושה שבועות בקמפוס היכל שלמה בירושלים למידה משולבת (היברידית)

התוכנית מקנה תעודת גמר מטעם מכללת הרצוג המוכרת ע"י משרד החינוך בישראל (לעומדים בכל דרישות התוכנית בהצלחה)

הרצוג. לדעת. לחנך. herzog . ac . il או היכנסו ללימודי החוץ באתר המכללה: 077-9915241 לפרטים: * מוכר לגמולי עובדי הוראה ושבתון

הטבה לנרשמים ללימודי תעודה בשנה"ל תשפ"ד

לימודי תעודה: הפסיכולוגיה של התודעה הכשרת מנחים לפיתוח חוסן וויסות רגשי הכשרת מנחים לפיתוח כישורים חברתיים ביבליותרפיה מומחי מוכנות לכיתה א' מנחים התנהגותיים חינוכיים מומחים להוראה מתקנת ליסודי, חט"ב ותיכון, מתמטיקה, ואנגלית מדריכים בוויסות חושי תכנית להכשרת יועצים ארגונים וניהול הדרכה מנחים למיניות בזוגיות NLP הכשרת מטפלי מיינדפולנס מבוסס חמלה ניהול תחום קיימות וסביבה פיתוח מנהלים יועצים משפחתיים וזוגיים PAIRS בגישת הנחיית מנתחי התנהגות כמדריכי הורים וצוותים חינוכיים משפיעים על המחר, היום! תכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024

למידה מרחוק א-סינכרונית: Mindfulness חכמת הקשיבות: כדרך חיים האמנות להתמודד: פיתוח גמישות פסיכולוגית דיאלוג מתבונן: שיח אחר בהיבט של נכונות וקבלה CBT השינוי מתחיל במחשבה - גישת ACT פשוט להיות: יישום גישת להתפתחות אישית מעבר לאמפתיה: אימון עצמי בהוויה של קשיבות וחמלה לאכול נבון ולהיות בריא קידום הבריאות סמים: מיתוסים מול עובדות פרקי אבות פיתוח אישי ומקצועי: תזונה וחינוך לבריאות ) Focusing קורס התמקדות ( בינה מלאכותית לאן? סוגיות אתיות בעידן הטכנולוגי קורס ממוקד לקידום ושיווק באינטרנט

EFT אימון וטיפול זוגי בגישת פסיכותרפיה דינמית אינטגרטיבית - מיוחד לאנשי חינוך פסיכותרפיה התנהגותית קוגנטיבית CBT משחקולוגים חינוכיים מוסמכים מובילי קהילות להעצמת זהות יהודית-ישראלית מובילי קהילות דיגיטליות ברשתות החברתיות פוטותרפיה קלפים השלכתיים להנחייה אישית וקבוצתית לימודי תעודה והתמחויות :)Coaching( באימון CBC תכניות להכשרת מאמנים ומיינדפולנס NLP בשילוב , ADHD התמחויות באימון: אימון אימון קבוצתי, הכוון תעסוקתי, אימון לתזונה ביופידבק ונוירופידבק למאמנים ומטפלים

הטבה לנרשמים ללימודי תעודה: קורס ממוקד לקידום ושיווק בלבד! ₪ 200 באינטרנט, בעלות

לפרטים והרשמה: 03-5318445 infohish@biu.ac.il

רוב הקורסים מוכרים בקרנות השתלמות למורים בשבתון באופק חדש.

התכניות מועברות בלמידה פרונטאלית, היברידית . פרטים באתר. ZOOM- וב

לחצו לפרטים נוספים ◀

www.pmbiu.co.il

היום. משפיעים על המחר,

לפרטים נוספים https://www.shabaton.online/huji-edu

ולהעמיק במקורות היהודיים להיות מורי דרך

קורס מורי דרך במכללת הרצוג

בהובלת: ד"ר דורון שר-אבי וישורון פישר

הקורס מותאם באופיו ובתכניו למגזר הדתי והחרדי במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל הקורס בפיקוח משרד התיירות

2023 פתיחת הקורס: אלול תשפ"ג, ספטמבר

מתאים למורים בשנת שבתון

הרצוג. לדעת. לחנך. herzog.ac.il או היכנסו לאתר המכללה: 02-9937337/02-5889004 : לפרטים

לימודי תעודה פרקטיים ואיכותיים עם ד"ר יפית מורדוף

הוראה מותאמת (מתקנת) בשפה לעל יסודי

הוראה מותאמת (מתקנת) ליסודי בשפה ו/חשבון

מוכנות לכיתה א'

פרקטיקות מוכר לשבתון ולגמולי השתלמות 100% למידה מרחוק • הלמידה כוללת ליווי מלא וייעוץ מקצועי וזמין • בקורסים ניתנים במתנה חומרי עבודה ייחודיים רבים • קיים דגש גם על ההיבט הרגשי בלמידה קיימים קורסים נוספים בלמידה מרחוק: • לקויות למידה והפרעות קשב מהלכה למעשה • אסטרטגיות הוראה ולמידה

• פרקטיקות לתלמידים מתקשים בקריאה/ כתיבה/ הבנת הנקרא • פיתוח שפה דבורה לגיל הרך

למידע נוסף >>

הצטרפו כבר עכשיו לאלפי המורות המרוצות שלמדו איתנו את הקורסים האלו. צלצלו או שלחו הודעה: 052-4295030 , או 055-3057310

המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין מציעה לבוגרי תואר ראשון מגוון תכניות ייחודיות וחדשניות אישית ומקצועית זה הזמן להתפתחות

קהילה

טיפול

ליצנות חינוכית קהילתית קלפי הנחיה ואימון

הכשרת מאמנים אייכה, השפה המגדלת הנחיית קבוצות הורים וצוותי חינוך

נומרולוגיה ככלי מסייע בחינוך ובטיפול הנחיית קבוצות בטיפול ובחינוך

הידרותרפיה טיפול בעזרת בע"ח

ניתוח התנהגות

NLP

שפה

חינוך

הכשרת מורים פרטיים באנגלית הגינה המאפשרת הכשרת מורים להוראת העברית במסגרות פרטיות התמחות במדידה והערכה בחינוך

הוראה מותאמת )מתקנת( כתיבת סיפורי חיים בשילוב ביבליותרפיה

עריכת לשון עברית מידענות - ספרנות

<< או לחצו כאן 053-3608224 ,02-6587541 לרישום ולפרטים נוספים חייגו

שעות בלמידה א-סינכרונית 60 קורסים בני מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון (חובה) ובחלקם למורים בפועל דרך ביה״ס להשתלמויות של הסתדרות המורים קורסים מקוונים ללמידה מקדמת

12/2023 מועד הפתיחה: לשנה״ל תשפ״ד

אמנות הגישור

לטייל ולהתבונן בטבע

התמקדות אמנות עתיקה להעצמה וריפוי

אסטרטגיות למידה ופיתוח המסוגלות נפלאותיו של המוח האנושי למידה ואיכות חיים

מיינדפולנס

בוחרים להרגיש טוב: פיתוח חוסן נפשי

בניית מצגות, צילום דיגיטלי ופוטושופ

להתבונן אל המעבר הפסיכולוגיה של התודעה

פיתוח כישורים חברתיים

העצמה באמצעות צפייה בסרטים חינוך לבריאות ופיתוח אורח חיים בריא

העצמה לקידום נוער ונוער בסיכון

להתמודד עם חרדה ודאגה באמצעות CBTֿ

חינוך למיניות בריאה

אימון קוגנטיבי התנהגותי

אנגלית בכיף ערבית מדוברת

חכמת רמב״ם לך מקשיב אני

ויסות רגשות האתגר! השפעה בחיים

NLP יוצאים לדרך חדשה

www.e-yeda.co.il לפירוט תכניות, קורסים נוספים ולהרשמה בקרו באתר נתיבי ידע: *מיועד גם למורים בשבתון וגם למורים בפועל

ליצירת קשר

מחברים אותך

לכל העולמות לכל מקום

E.yedamail@gmail.com www.e-yeda.co.il 053-454-5059 : להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ ליצירת קשר:

לימודי העשרה

התפתחות אישית

אמנויות

קונדיטוריה

טיולים וסיורים

לתוכן העניינים

האוניברסיטה הפתוחה היחידה לקידום עובדי הוראה

2023 - פניני קיץ תשפ"ג

היחידה לקידום עובדי הוראה מזמינה אותך בחופשת הקיץ לקורסים מרתקים במגוון נושאים ובהנחייתם של מיטב המרצים הקורסים יתקיימו בימים מרוכזים בלמידה מקוונת

תזונה ובריאות מסע אל האני העצמת ילדים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז מיומנויות ליצירת פודקסטים באולפן ביתי חוסן נפשי - מודעות ואיזון אישי

כל הקורסים מוכרים לגמול השתלמות לצורכי אופק חדש ועוז לתמורה

2023 ביוני 16 - הנרשמים עד ה משכר 10% יקבלו הנחה של הלימוד המלא של הקורס

הנרשמים לשני קורסים ומעלה יקבלו משכר הלימוד המלא 20% הנחה של של הקורס השני (הנמוך מביניהם)

*אין כפל מבצעים

09-7781512 למידע נוסף teachers@openu.ac.il כתובת מייל: https://academic.openu.ac.il/teachers/Pages/default.aspx אתר היחידה:

www.matokmealev.co.il

Nitsa_itzhak

מתוק מהלב- בית ספר לקונדיטוריה

לטייל, לגלות, להשתלם

השתלמויות לשנת תשפ"ג הצטרפו לאלפי עובדי ההוראה שכבר השתלמו במרכז ההשתלמויות של איגוד ערים לאיכות הסביבה, נפת אשקלון ש"ש חובה 2 סמינרים מרוכזים באילת, ים המלח, כינרת-גליל וירושלים

מהרו להירשם! מקומות אחרונים לשנה זו!

08-6685914 , 052-6061677 : לפרטים נוספים להרשמה :

יגאל סלע

מטיילים בכיף עם

בשנת השבתון

סמינרים מרוכזים קורסי סיור חווייתיים

למה אצלנו? בתי מלון מפנקים סיורי ג'יפים שייט טיסות לאילת טעימות בשווקים אטרקציות בונוסים חוויות

למידע נוסף

הכתובת שלך לשנת שבתון חווייתית: /https://atidyarok.org.il atidyarok10@gmail.com 0526661215 ,0523275807

הקורס יתקיים במתכונת קורס היברידי- משולב למידה אונליין ולמידה פרונטלית.

4.5.2023 קורס אביב 16.11.2023 קורס חורף

מידע שבתון

מידע לקראת השבתון

בזמן השבתון

ובתום השבתון

לתוכן העניינים

חובות הלימודים בשבתון

מתי לומדים בשבתון? כמה שעות לומדים? ש"ש? 16 מהם

הסבר בסרטון

לימודי חובה והשלמה בשבתון

מהם לימודי חובה? מהם לימודי השלמה? כמה חובה וכמה השלמה יש ללמוד??

הסבר בסרטון

לוח הזמנים שנת שבתון

לקראת יציאה לשבתון

בזמן שנת שבתון

לסיום שנת שבתון

יש לך שאלות בקשר לשבתון? התלבטות? משהו לא ברור?

שבתון - מורים, גננות - מידע והתייעצות

מקישים על התמונה ומצטרפים קבוצת שבתון בפייסבוק - המקום להתייעץ

לאתר שבתון

מאחלים לך שבתון נהדר

צוות פורטל שבתון

Made with FlippingBook Annual report maker