שבתון - לימודים אקדמיים לתואר שני - למורים, גננות, ועובדי הוראה – מאי 2024

עושים את הצעד הראשון בדרך לתואר השני

- אפשרות לתזה M.P.E. חינוך גופני

- תואר ישומי M.Ed. חינוך לאורח חיים פעיל ובריא

M.Ed. מדעי האימון בספורט

לפרטים נוספים secmed@wl-w.ac.il | 09-8639307 :׳ טל

* 5009 המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט חייגו

Made with FlippingBook flipbook maker