שבתון - לימודים אקדמיים לתואר שני - למורים, גננות, ועובדי הוראה – מאי 2024