שבתון - לימודים אקדמיים לתואר שני - למורים, גננות, ועובדי הוראה – מאי 2024

לוח הזמנים שנת שבתון

לקראת יציאה לשבתון

בזמן שנת שבתון

לסיום שנת שבתון

Made with FlippingBook flipbook maker