שבתון - לימודים אקדמיים לתואר שני - למורים, גננות, ועובדי הוראה – מאי 2024

דרך היהדות תואר שני במדעי היהדות במכון שכטר

מעבדה לחינוך יהודי ישראלי ימ"ה – אמנות יהודית מעשה חושב – לימודי ירושלים וארץ ישראל מובילי שינוי להתחדשות יהודית משל"י – תלמוד

מסלול רב־תחומי במדעי היהדות מר"ב – ליווי רוחני מרפא – )מסלול ראשון מסוגו בארץ( מקרא מחשבת ישראל מדרש

יחס אישי ואווירה משפחתית

אפשרות ללמידה היברידת

יום לימודים בשבוע

מילגות *

)עד שליש ממסלול התואר באופן מקוון(

*בכפוף לתקנון

Made with FlippingBook flipbook maker