שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024