שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

התוכנית מיועדת לאנשי חינוך טיפול יעוץ ואומנויות בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון בפסיכודרמה נפתחה ההרשמה ללימודי תעודה בהנחיית קבוצות

תוכנית לימודים תלת שנתית המשלבת גישות מתקדמות בפסיכותרפיה ועולם הרוח היהודי בדגש על גישת רוטנברג

סטודיו ולדמן צילום: תומר פרוכטר, תומר גדרון

שנה א' מעגלי שיח בפסיכודרמה שנה ב' הנחיית קבוצה בפסיכודרמה שנה ג' יעוץ פרטני וקבוצתי בפסיכודרמה

מידע נוסף

התוכנית מקנה כלים לאנשי חינוך יעוץ וטיפול לשלב פסיכודרמה בעבודתם מכוונת ליצירת מרחב של תקווה במעברים שבין שבר תיקון וגדילה בדגש על מערכות יחסים

במקום אחד! לימודים חוויה התנסות ותעודה

052-8874770 : לפרטים: טלי כהן, רכזת מנהלית www.hakolkoreh.co.il : הלימודים מתקיימים בחוצות היוצר בירושלים מידע באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software