שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

לך לפתוח עומדת שלך ההשתלמות קרן , הקרובה ל " בשנה חלום להגשים בואי ! ועיצוב יצירה של ומרתק חדש עולם

במודיעין מתקיימים הלימודים ( ש " ש 3) אקדמיות שעות 90 : הקורס היקף ח " ש 9,870 : הקורס מחיר 30/6/2024 עד לנרשמים הנחה 10% . וביטוח עבודה כלי , גלם חומרי ! ל - כ - ה כולל המחיר • אישי יחס המון עם קטנות בקבוצות הלימודים • מקומכם להבטיח מהרו - מוגבל המקומות מספר •

shabaton@dream-smith.co.il : אימייל

052-3449584 : טלפון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software