שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

חובות הלימודים בשבתון

מתי לומדים בשבתון? כמה שעות לומדים? ש"ש? 16 מהם

הסבר בסרטון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software