שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

לוח הזמנים שנת שבתון

לקראת יציאה לשבתון

בזמן שנת שבתון

לסיום שנת שבתון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software