שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

מה צריך לעשות בסיום שבתון?

משלוח אישורים וקבלות 101 טופס שנת ותק מה לבדוק ומתי?

למדור סיום שנת שבתון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software