שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

מציעה ילין דוד ש ” ע לחינוך האקדמית המכללה וחדשניות ייחודיות תכניות מגוון ראשון תואר לבוגרי ומקצועית אישית להתפתחות הזמן זה

קהילה קהילתית חינוכית ליצנות והנחיה אימון קלפי - המנצח הקלף סוד ובחינוך בטיפול קבוצות הנחיית ככלי ומבוגרים ילדים ציורי פענוח והכוונה הבעה

טיפול

- המגדלת השפה , אייכה חינוך וצוותי הורים קבוצות הנחיית מאמנים הכשרת הידרותרפיה התמחות כולל ח " בע בעזרת רגשי טיפול טיפולית בכלבנות יישומי התנהגות ניתוח NLP

שפה

( מתקנת ) מותאמת הוראה ביבליותרפיה בשילוב חיים סיפורי כתיבת

חינוך

עברית לשון עריכת ספרנות - מידענות

באנגלית פרטיים מורים הכשרת המאפשרת הגינה העברית להוראת מורים הכשרת פרטיות במסגרות בחינוך והערכה במדידה התמחות

Editing and editorial analysis in English Professional English Tutoring

<< כאן לחצו או 053-3608224 ,02-6587541 חייגו נוספים ולפרטים לרישום

Made with FlippingBook Digital Publishing Software