שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

מה התוכניות שלך לשבתון?

הוראה מתקנת בקריאה, כתיבה וחשבון.

אבחון דידקטי.

1944 הופכים אהבה לקריירה-מאז | ) המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט (חל״צ * 5009 חייגו | www.wincol.ac.il

Made with FlippingBook - Online magazine maker