שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

בפסיכודרמה ללימודי תעודה נפתחה ההרשמה

שנה א' שילוב כלים פסיכודרמטים בחינוך וביעוץ שנה ב' הנחיית קבוצה בפסיכודרמה שנה ג' יעוץ פרטני וקבוצתי בפסיכודרמה * ללא נקודות זכות אקדמיות * רוב התוכניות מוכרות לקרן ההשתלמות של משרד החינוך תוכנית לימודים תלת שנתית המשלבת גישות מתקדמות בפסיכותרפיה עם עולם הרוח היהודי בדגש על גישת רוטנברג. התוכנית מיועדת לאנשי חינוך יעוץ וטיפול. המסלול בפיקוח* היחידה ללימודי המשך שבביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד - אוניברסיטת בר אילן

סטודיו ולדמן צילום: תומר פרוכטר, תומר גדרון

התוכנית מכוונת ליצירת מרחב של תקווה במעברים שבין שבר תיקון וגדילה פנימה והחוצה בדגש על מערכות יחסים

במקום אחד! לימודים חוויה התנסות ותעודה

www.hakolkoreh.co.il : הלימודים מתקיימים בחוצות היוצר בירושלים מידע באתר 052-8874770 : לפרטים: טלי כהן, רכזת מנהלית

Made with FlippingBook - Online magazine maker