שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

פיתוח מקצועי

למ ו ר י ם ו ג נ נ ו ת

בא ו נ י ברס י טא ו ת ו במכלל ו ת

לתוכן העניינים

Made with FlippingBook - Online magazine maker