שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

הכשרתמטפליםלאבחוןויעוץ הצבעים כליטיפולילאיזון במצביםפיזים,רגשים התפתחותיםוהתנהגותים הצטרפולמסעהתבונות בקורסקשתהצבעיםבמעגליהחים

Made with FlippingBook - Online magazine maker