שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

, עיתון מקור ראשון 25.3.22

אצל אחרים

, עיתון מקור ראשון 25.3.22

ולהעמיק במקורות היהודיים להיות מורי דרך

קורס מורי דרך במכללת הרצוג

בהובלת: ד"ר דורון שר-אבי וישורון פישר

הקורס מותאם באופיו ובתכניו למגזר הדתי והחרדי במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל הקורס בפיקוח משרד התיירות

26.10.22 פתיחת הקורס: א' חשוון תשפ"ג

מתאים למורים בשנת שבתון

הרצוג. לדעת. לחנך. herzog.ac.il או היכנסו לאתר המכללה: 02-9937337/02-5889004 : לפרטים

Made with FlippingBook - Online magazine maker