שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

לוח הזמנים שנת שבתון

לקראת יציאה לשבתון

בזמן שנת שבתון

לסיום שנת שבתון

Made with FlippingBook - Online magazine maker