שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

המענק החודשי בשנת שבתון

איך מחושב המענק החודשי בשנת שבתון? כמה ייכנס בכל חודש? האם משלמים מס?

הסבר בסרטון

Made with FlippingBook - Online magazine maker