שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה )סימור( פוקס

מצוינות ברמה אחרת!

השתלמויות / פתוח מקצועי / קורסים / לימודי תעודה ABA לימודי ניתוח התנהגות יישומי - • • לימודי ייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך )לידה עד שלוש שנים( - בשילוב כלים התנהגותיים • הנחיית קבוצות והובלת צוותים בתחום חינוך, חברה וקהילה • קורסי גישור - ניהול קונפליקטים וגישור משפחתי-חינוכי יח"ל 5 • הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה בהיקף של • יחידה לכניסה להוראה - התמחות, מורים מתחילים, חונכים

ועוד

למידע נוסף www.education.huji.ac.il בקישור/באתר 02-5882036, 02-5880128 ' במזכירות המחלקה- טל talh@savion.huji.ac.il דוא"ל-

Made with FlippingBook - Online magazine maker