מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024