שינפלד - על המרינה ביוון - פסח 2019

גלאט כשר לא שרויה

2019 פסח

כל המצויינות בריזורט אחד שינפלד על המרינה ביוון ה ש פ ו ח ה ת א ה ש ו ע ש ה מ ה ז

03-618-9999 www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker