השבט השישי - גליון 148

הצגת פעילות מחלקת רישוי עסקים: | רון לוי, מנהל מחלקת רישוי עסקים, מציג את פעילות המחלקה, את התחומים בהם המחלקה עוסקת, יש שיפור משמעותי בטיפול לכיוון הסדרה. 58 , קיבלו רישיון 161 , עסקים הנדרשים לרישוי 218 במספר העסקים המורשים. במועצה מליאת המועצה מודה למחלקה על השיפור ועל הגישה השירותית החיובית שהמחלקה משדרת. סיכום: :2016-2017 הצגת דו"ח תלונות הציבור | תלונות בשנתיים. 7 מבקר המועצה מציג ומסביר את נוהל הטיפול בתלונת תושב, בסה"כ הוגשו וטופלו השלמת אישור תקציבי הוועדים המקומיים והאצלת סמכויות לוועדים: | מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים נופית ואושה ומאצילה סמכויות לוועדים. החלטה: (פרוטוקול מלא ניתן לראות באתר המועצה)

בוד... ָ בכ בבית הנשיא

מהלך חודש נובמבר, זכינו בכבוד, בהוקרה ובאירוח על ב 8 ידי נשיא המדינה ראובן ריבלין לאחר שזכינו להיכלל בין מחלקות חינוך ברשויות המקומיות שעלו לשלב האחרון לקבלת אות הנשיא לתקווה ישראלית על פעולותינו לקירוב

לבבות וחיים משותפים של יהודים וערבים במועצה. אות הנשיא לתקווה ישראלית לחינוך ברשויות מחולק זו השנה הראשונה, רשויות מתוך השמונה, 3 רשויות הוזמנו למעמד בבית הנשיא, ובאות עצמו זכו 8 רשויות מקומיות, מתוכן 40 - התמודדו עליו כ רמלה, טורעאן ומוא"ז גלבוע, ויחד עמנו בשמיניה היו: ת"א יפו, חיפה, זכרון יעקב ומוא"ז בני שמעון. את מחלקת החינוך של המועצה ייצגו במעמד המרגש והחשוב הזה מאיר יפה מנהל מחלקת החינוך ויחד עמו נציגות מקרב מנהלי בתי הספר, מורים מובילים וצוות המחלקה. מנהל מחלקת חינוך | מאיר יפה

אירועים נוספים במועצה

במסגרת מפגשי המועצה עם היישובים, התקיים מפגש עם נציגי ועד כפר ביאליק ותושבים. במפגש הועלו בעיות ושאלות של התושבים והדרכים בהן יכולה המועצה לעזור.

סגן השר להגנת הסביבה ח"כ ירון מזוז מבקר במועצה.

3 | השבט השישי

Made with FlippingBook Annual report