פסטיבל ירוק ולא רחוק - תוכנייה - מגלים את שפלת יהודה 14-25.3.2023