מערך החוגים - שמשית - תשפ"ב - 2021-2022

בריכת שמשית כדור מים

עידן כפתורי מאמן (פעמיים בשבוע) 14:30-16:00 בימים ב',ד' בין השעות מתי? מרכז הספורט שמשית איפה? ₪ 360 כמה? 052-8539214 עידן כפתורי לפרטים והרשמה:

שיפור יכולת השחייה, עבודה קבוצתית, פיתוח כישורים חברתיים, אחריות, ריכוז, שיפור הביטחון והדימוי העצמי, קואורדינציה ויכולות גופניות, הישגיות ושאיפה למצוינות.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease