שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות דקורטיביות

מק"ט תיאור פריט 812220 ניקל מט, לצילינדר 812222 מעוצבת ברונזה מט, לצילינדר מ«מ )זוג( 50 ידית שלט

חדש!

מ"מ 90 - • מרכז ידית וצילינדר

מ«מ 50 רוחב

ידיות לדלתות

812220

812222

ידית שלט דקורטיבית

מק"ט תיאור פריט 817245 דגם נועה ניקל מט למפתח 817256 דגם נועה ניקל מט לצילינדר 817247 דגם נועה ברונזה למפתח 817257 דגם נועה ברונזה לצילינדר 817249 דגם נועה זהב למפתח 817248 דגם נועה זהב לצילינדר 817250 דגם אופיר ניקל מט לצילינדר 817251 דגם אופיר ברונזה לצילינדר 817252 דגם יונתן ניקל מט לצילינדר 817253 דגם יונתן ברונזה לצילינדר 817260 דגם אגם ניקל מט לצילינדר 817261 דגם אגם ברונזה לצילינדר ס"מ 10 • כולל ברגים, מפתח אלן וסרן

מ«מ 30 רוחב

נועה

אופיר

817256

817251

יונתן 817252

אגם

817261

ידית שלט דקורטיבית סובב קבוע

מק"ט תיאור פריט 817300 ניקל מט ימין 817301 ניקל מט שמאל 817302 ברונזה ימין 817303 ברונזה שמאל

812113 ניקל מט קבועה בלבד 812211 ברונזה קבועה בלבד ס"מ 10 • כולל ברגים, מפתח אלן וסרן • אפשרות לידית קבועה בנפרד

817302

02-9925992 : טל' להזמנות

113

Made with FlippingBook flipbook maker