שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות כפתור דקורטיביות

ידית כפתור מדגם טורינו סובב/קבוע בבליסטר )זוג(

דוגמה חדשה

מק"ט תיאור פריט 818001 דגם טורינו קבוע ניקל מט 818003 דגם טורינו קבוע ברונזה 803240 סובב ניקל מט מפתח 803241 סובב ניקל מט צילינדר 803242 סובב ברונזה מפתח 803243 סובב ברונזה צילינדר

818001

818003

803242

ידית דקורטיבית סובב קבוע סט קומפלט בבליסטר

תיאור פריט

מק"ט

800520 ניקל מט 800521 ברונזה ס"מ 10 • כולל ברגים, מפתח אלן וסרן

800520

מבחר לוחות/סטנדים לתצוגה פרטים אצל נציג המכירות

שיווק ופרזול חגי בע«מ

114

Made with FlippingBook flipbook maker