שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות לשערי ברזל

ידית שלט בבליסטר

תיאור פריט

מק"ט 817243 817244 817235 817236

מ"מ 85 722 נפחות מושחר דגם מ"מ 90 722 נפחות מושחר דגם מ"מ 85 3020 מפורזלת דגם מ"מ 90 3020 מפורזלת דגם

מ » מ 85 מ » מ 90

817243 817244

817235 817236

ידית שלט נרקיס ברזל שחור באריזת בליסטר )זוג(

תיאור פריט

מק"ט 817239 817240 817241 817242

מ«מ 85 סובב סובב מ«מ 85 סובב קבוע מ«מ 90 סובב סובב מ«מ 90 סובב קבוע

817239

817242

יח' 2 - • יח' מכירה

מק"ט תיאור פריט 812506 קטנה ברונזה ימין 812507 קטנה ברונזה שמאל 817305 סובב קבוע ברונזה ימין 817306 סובב קבוע ברונזה שמאל ידיות שלט דקורטיביות לצילינדר מ"מ )זוג( 85 מרחק חורים

812791 דגם אגם ניקל מט 812792 דגם אגם ברונזה 812504

812505 812504

812792 812791

812506

817305 817306

מ"מ ברונזה 85 דגם יונתן מ"מ ניקל מט 85 דגם יונתן

812505

יח' 2 - • יח' מכירה

ידיות שלט לצילינדר מ"מ )זוג( 85 מרחק חורים

מק"ט תיאור פריט 805011 לדלת אלומיניום לבן 805014 לדלת אלומיניום שחור 805020 לשער ברזל ניקל מבריק יח' 2 - • יח' מכירה

805020

805014 805011

שיווק ופרזול חגי בע«מ

118

Made with FlippingBook flipbook maker