שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות קבועות לדלתות כניסה

ידיות קבועות לדלת כניסה אלומיניום

תיאור פריט

מק"ט 800610 800611 800614 800612 800620 800621 800623 800622

טבעי 2000 דגם לבן 2000 דגם שחור 2000 דגם ברונזה 2000 דגם טבעי 1163 דגם לבן 1163 דגם שחור 1163 דגם

ידיות לדלתות

ברונזה 1163 דגם 803405 משיכה לבן 803407 משיכה שחור 803406 משיכה ברונזה יח' 2 - • יח' מכירה

800614

800623

803407

ידיות צינור מפלסטיק )זוג(

תיאור פריט

מק"ט 800640 800641 800642 800643

מ"מ 350 רחבה לבן מ"מ 350 רחבה שחור מ"מ 300 קשת לבן

מ"מ 300

מ"מ 350

מ"מ 300 קשת שחור 800645 סט ברגים דו צדדי לידית צינור

800643

800641

ידיות צינור מנירוסטה לדלת זכוכית )זוג(

תיאור פריט

מק"ט

800624 ישרה 800628 כפופה

מרכז חורים

קיים במרכזי חורים: ס«מ 30/35/50/70

800628

800624

02-9925992 : טל' להזמנות

119

Made with FlippingBook flipbook maker