שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות לדלתות ביטחון

ידית שלט לדלת אש

מק"ט תיאור פריט 805032 סובב סובב שחור 805033 סובב קבוע שחור 805039

N -1 נירוסטה סובב סובב דגם

מ"מ 72 • מרכז חורים

805032

805033

805039

ידיות לדלתות

N -1 ידית שלט נירוסטה דגם

תיאור פריט

מק"ט 805042 805043

מ"מ 85 מרכז חורים מ"מ 90 מרכז חורים

מ » מ 85 מ » מ 90

ידית נירוסטה סובב עם רוזטות עגולות

N -1

805045

תיאור פריט

מק"ט 805045 805046 805047

N -1 דגם N -2 דגם N -3 דגם

N -2

805046

ס«מ 10 • כולל ברגים, מפתח אלן וסרן

N -3

805047

מק"ט תיאור פריט 805060 PULL-PUSH שלט נירוסטה )זוג( + ידית קבועה

חדש!

02-9925992 : טל' להזמנות

121

Made with FlippingBook flipbook maker