שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX פלטות לדלתות ביטחון

פלטות לדלת ביטחון )כולל ידיות, ברגים ורוזטות(

תיאור פריט

מק"ט

870730 ניקל מט 870725 חום 870721 לבן

870714 ניקל מט גיטרה 870733 ניקל מט אובלית

870725

ידיות לדלתות

870730

870732 ניקל מט סובב קבוע 870711 לבן פלרז לדלת ממ"ד 870745 ניקל מט דגם חוסם

המחשה של סט קומפלט !

870721

870714

870733

870711

870732

870745

סט אומנויות לדלת ביטחון

תיאור פריט

מק"ט

800693 עגול 800694 מרובע

800693

800694

02-9925992 : טל' להזמנות

123

Made with FlippingBook flipbook maker