שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ידיות פבלוק

HEAVY DUTY ידית פבלוק איכותית

שירותים

מפתח 808808 808809 808811 808810

צבע

ניקל מט ברונזה אוקסיד

808801 808802 808804 808803

זהב

מ"מ 60 מרכז ידית • מ"מ 70 קיים גם במרכז ידית • יח' 3 - יח' מכירה •

ידיות לדלתות

808808

STANDART ידיות פבלוק

שירותים

מפתח 808840 808844 808843 808842

צבע

ניקל מט ברונזה אוקסיד

808836 808839 808838 808837

זהב

מ"מ 60 מרכז ידית • יח' 5 - יח' מכירה •

808844

ידית מנוף פבלוק

שירותים

מפתח 808815 808814 808813 808812

צבע

808817 808816

ניקל מט ברונזה אוקסיד

זהב

מ"מ 60 • מרכז ידית מ"מ 70 • קיים גם במרכז ידית

808815

צד קדמי מפתח

צד אחורי אטום

ידית פבלוק מעבר

תיאור פריט

מק"ט

808847 ניקל מט 808848 ברונזה

• צד אחד מפתח, צד שני אטום

לשונית לפבלוק

תיאור פריט

מק"ט 808820 808818 808819

808820

808818

808819

מ«מ( 60 סטנדרטית )מרכז ידית מ«מ( 70 ארוכה )מרכז ידית מ«מ( 60-70 משתנה )מרכז ידית

60

70

02-9925992 : טל' להזמנות

125

Made with FlippingBook flipbook maker