שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX אביזרים לידיות לדלתות

שלטי אלומיניום )זוג(

תיאור פריט

מק"ט 870100 870101 870050 870051 870054

טבעי למפתח 577 דגם טבעי לצילינדר 577 דגם

למפתח 575 דגם לצילינדר 575 דגם לצילינדר 576 דגם

870200 משולש ניקל - קיים גם ב: לבן/ברונזה/שמפניה 577 • דגם יח' 6 - • יח' מכירה

870100

870101

870150

870051

870054

870200

קיים גם בלבן/ ברונזה/ שמפניה

50 רוחב מ«מ

60 רוחב מ«מ

אביזרים שונים לידיות

מק"ט תיאור פריט 109389 חצי קומפקט בבליסטר 109373

מ"מ 55 חצי קומפקט אורך

109380 מ"מ 65 חצי קומפקט עם בורג אורך 109381 סרן מרובע מתפצל למנעול וידית בהלה פאניק 109371 ס"מ 10 סרן מרובע לידית אורך 109372 ס"מ 13 סרן מרובע לידית אורך 970201 ø 5 בורג עובר לידיות דקורטיביות 970203 ø 5.5 בורג עובר לידיות 970223 מ"מ 3 מפתח אלן 970224 בבליסטר PROMAX ברגי אלן 5 מ"מ עם 3 מפתח אלן 970220 יח' בשקית( 100) בורג לידיות אלום 970222 יח' בשקית( 100) פינים לידיות אלום 970225 יח' בשקית( 100) פלסטיק לידיות אלום

109389

109373

109380

109381

109371

109372

970220

קיים דק ועבה

970222

970201

970223

970225

970224

שיווק ופרזול חגי בע«מ

126

Made with FlippingBook flipbook maker