שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX רוזטות לידיות לדלתות

מנגנון תפוס / פנוי דקורטיבי

תיאור פריט

מק"ט

812230 ניקל מט 812232 ברונזה 875175 מרובע ניקל מט

812230 812232

875175

ידיות לדלתות

צוהר אור עגול

תיאור פריט

מק"ט

812235 ניקל מט 812236 ברונזה

812235

מק"ט תיאור פריט 875183 ניקל מט למפתח 875184 ניקל מט לצילנדר 875185 ברונזה למפתח 875186 ברונזה לצילינדר • קיים גם בשחור מט רוזטה דקורטיבית )זוג(

875184

875183

875185

סט רוזטה אלומיניום

רוזטה ביטחון )זוג(

תיאור פריט

מק"ט

תיאור פריט

מק"ט

875120 טבעי 875122 לבן

871110 ניקל 871111 לבן 871114 שחור

875126 ברונזה 875128 שמפניה יח'- שתי רוזטות מכל סוג - למפתח, 6 • סט כולל לצילינדר ולידית יח' 10 - • יח' מכירה

871110

871115 חום יח' 6 - • יח' מכירה

875120

רוזטה ביטחון אובלית )זוג(

רוזטה אובלית לצילינדר )זוג(

תיאור פריט

מק"ט

תיאור פריט

מק"ט

875100 שחור איטליה ICSA • תוצרת יח' 6 - • יח' מכירה

875140 טבעי 875141 לבן 875142 ברונזה 875147 שחור יח' 10 - • יח' מכירה

875142

02-9925992 : טל' להזמנות

127

Made with FlippingBook flipbook maker