שיווק חגי - קטלוג מוצרים

ידיות בהלה

בלעדי

Made In Italy

ידית בהלה פוש בר לשונית

תיאור פריט ס"מ 1170 אורך

מק"ט 809075

ידית בהלה מפעילה לשונית

ידיות לדלתות

תיאור פריט

מק"ט

809070 לפלדלת

ידית בהלה לשונית

תיאור פריט

מק"ט

809050 מוט אדום 809055 מוט שחור

• ניתן לקצר את אורך המוט

מטר 1.15

ידית בהלה בריחים

תיאור פריט

מק"ט

ראה המחשה

809057 מוט שחור

בריחים

לשונית

חצי ידית בהלה

02-9925992 : טל' להזמנות

129

Made with FlippingBook flipbook maker