שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX מחזירי דלת

701 דגם 1 מחזיר דלת מס' ק«ג 25- ס«מ ו 70 מתאים לדלתות במקסימום רוחב

תיאור פריט

מק"ט

737010 טבעי 737011 לבן 737012 ברונזה 737014 שחור ס"מ 16 • מרחק חורים

702 דגם 2 מחזיר דלת מס' ק«ג 40- ס«מ ו 80 מתאים לדלתות במקסימום רוחב

703 דגם 3 מחזיר דלת מס' ק«ג 60- ס«מ ו 90 מתאים לדלתות במקסימום רוחב

תיאור פריט

מק"ט

תיאור פריט

מק"ט

737030 טבעי 737031 לבן

737020 טבעי 737021 לבן 737022 ברונזה 737024 שחור ס"מ 17 • מרחק חורים

737032 ברונזה 737034 שחור ס"מ 20.5 • מרחק חורים

704 דגם 4 מחזיר דלת מס' ק«ג 80- ס«מ ו 100 מתאים לדלתות במקסימום רוחב

705 דגם 5 מחזיר דלת מס' ק«ג 110- ס«מ ו 110 מתאים לדלתות במקסימום רוחב

תיאור פריט

מק"ט

תיאור פריט

מק"ט

737040 טבעי 737041 לבן

737050 טבעי 737051 לבן

737042 ברונזה 737044 שחור ס"מ 23 • מרחק חורים

737052 ברונזה 737054 שחור ס"מ 23 • מרחק חורים

אביזרים למחזירי דלת

תיאור פריט

מק"ט 737002 737003

701/702 זרוע לדגם

737002

703/704/705 זרוע לדגם

737005 מסילה עליונה 737000 משולש עליון טבעי/ לבן/ ברונזה 737008 משולש עליון עם זווית טבעי

737000

737008

737005

שיווק ופרזול חגי בע«מ

134

Made with FlippingBook flipbook maker