שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזירים לדלתות רשת ולדלתות קלות

601 ' מחזיר דלת מיני מס מתאים לדלתות קלות

תיאור פריט

מק"ט

736010 טבעי 736011 לבן 736012 ברונזה ס"מ 13 • מרחק חורים

736012

מחזירי דלת

מחזיר דלת פנאומטי בוכנה מתאים לדלתות רשת ולדלתות קלות

תיאור פריט

מק"ט

720218 ברונזה 720219 טבעי 720220 לבן 720221 שחור • קיים מתאם לדלתות טרספה

720220

מחזיר דלת לשער

תיאור פריט שחור 215 ‘ מס לבן 215 ‘ מס טבעי 215 ‘ מס

מק"ט 720233 720231 720232

Made In Italy

ללא חיבור למשקוף עליון IBFM תוצרת איטליה

720207

• קיים באריזת בליסטר או בקופסה

720233 720231 720232

720207

קפיץ לדלת רשת

תיאור פריט ס«מ 30 אורך

מק"ט 720222 150100

ס«מ 24 מחוזק אורך

720222

150100

02-9925992 : טל' להזמנות

137

Made with FlippingBook flipbook maker