שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX כספות אלקטרוניות

כספת חיצונית משרדית נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי

ג " ק

גובה רוחב עומק

מק"ט

20 28 46 30 45

33 33 33 36 37

35 35 35 46 46

50 50 56 55 75

700033 700035* 700036* 711033 711032

700035 700036

• מידות חיצוניות בס"מ • בתוספת ידית וגלגלים

עם ידית וגלגלים

כספת חיצונית לאולמות עם חריץ למעטפות נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי

עם ידית וגלגלים

מתאימה לאירועים

ג " ק

גובה רוחב עומק

מק"ט

20

32

35

50

700038

• מידות חיצוניות בס"מ • בתוספת ידית וגלגלים

כספת חיצונית עם חריץ למעטפות נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי

חריץ למעטפות

גובה רוחב עומק

מק"ט

25

35

25

700075

• מידות חיצוניות בס"מ

כספת קיר נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי מק"ט

גובה רוחב עומק

20

36

23

700024

• מידות חיצוניות בס"מ

כל הכספות האלקטרוניות מגיעות עם מפתח גיבוי • הערה: חשוב ורצוי לשמור את מפתח הגיבוי לא בתוך הכספת • !

שיווק ופרזול חגי בע«מ

140

Made with FlippingBook flipbook maker