שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX כספות מכאניות

קופת צדקה נעילת מפתח

גובה רוחב עומק

תיאור פריט

מק"ט

10 10 10

15

25

ורטיקלית חריץ בחזית

700005 700007 700006 700011

25 25 20

15 15 15

שני חריצים בחזית

חריץ עליון חריץ עליון

כספות

20

• מידות חיצוניות בס"מ

700005

700006

700007

700011

כספת חיצוניות נעילת מפתח

ק"ג

גובה רוחב עומק

מק"ט

15

25 20 30 35 44 35 36 35

15 15

700001 700010 700012 700013 700014 700015 700016 700017

20 20 25 37 33 25 33

20 25 25 50

16- כ 21- כ 30- כ 40- כ

46

50

• מידות חיצוניות בס"מ

700015 700017 עד

700001

700014 עד

כספת קיר נעילת מפתח מק"ט

גובה רוחב עומק

15

27 36

21

700020 700021

23

20

• מידות חיצוניות בס"מ

02-9925992 : טל' להזמנות

143

Made with FlippingBook flipbook maker