שיווק חגי - קטלוג מוצרים

כספות תואמות תקן חברת ביטוח

כספת חיצונית תואמת תקן חברת ביטוח נעילת מפתח/נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי

Made In Italy

׳ אלקט 711070 711071 711072 711073 711074 711075

ק"ג

גובה רוחב עומק

מפתח 711060 711061 711062 711063 711064 711065

24 25 38 50 60 63

20 30 35 35 35 40

35 35 40 47 49 43

22 22 28 35 43

49

• הטבלה מציגה מספרי מק"ט של הפריטים • מידות חיצוניות בס"מ מ«מ 5 מ«מ, עובי גוף 10 • עובי דלת

כספת חיצונית תואמת תקן חברת ביטוח נעילה אלקטרונית/כרטיס מגנטי עם מפתח גיבוי

ק"ג

גובה רוחב עומק

מק"ט

26 36 54

25 30 33

35 38 38

25 30 45

711080 711081 711082

• מידות חיצוניות בס"מ מ«מ 6 מ«מ, עובי גוף 10 • עובי דלת

כספת חיצונית חסינת אש מעלות 927 תו תקן למשך שעה עד | נעילה אלקטרונית עם מפתח גיבוי

מידות פנימיות

מידות חיצוניות

ק"ג

מק"ט

גובה רוחב עומק גובה רוחב עומק

37 57 96

26 32 30 30 34 34 34

32 30 33 32 39 42 42

24

39 45 46 46 50 50 50

43

35 52

711050 711051 711052 711053 711054 711055 711056

41

41

39 47

49 48 55 58 58

61

105 120 185 200

70 74 86

51

63 83

106

• מידות בס"מ ס«מ 8 ס«מ, עובי גוף 10 • עובי דלת

שיווק ופרזול חגי בע«מ

144

Made with FlippingBook flipbook maker