שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX קופות משרדיות

קופה לכסף

גובה רוחב עומק

תיאור פריט

מק"ט

נעילת מפתח

11

15

8 9 9 9 9 9

1 מספר 2 מספר 3 מספר 4 מספר

700101 700102 700103 700104 700106 700107

16 18 24 16 18

20 25 30 20 25

** 2 מספר ** 3 מספר

** נעילת מספרים • מידות בס"מ

700106 700107

נעילת מספרים

קופת חיסכון

גובה רוחב עומק

תיאור פריט

מק"ט

9 9 9

11

14

קומבינציה

700112 700111 700110

13 13

6 6

מיני צבעונית

מיני

• מידות בס"מ

700112

700111

700110

שומר מפתח מחוץ לבית

מק"ט תיאור פריט 370215 עם נעילת מספרים 370210 מנעול תלי מספרים

370215

370210

שיווק ופרזול חגי בע«מ

148

Made with FlippingBook flipbook maker