שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ארונות למפתחות

כספת ארון מפתחות נעילה אלקטרונית

פתח להכנסת מפתח

גובה רוחב עומק

תיאור פריט מפתחות 48

מק"ט

7.5

24

36.5

700147

• מידות בס"מ

חדש!

קופות, ארונות ותיבות דואר

ארון מפתחות נעילת מספרים

חדש!

גובה רוחב עומק

תיאור פריט מפתחות 48

מק"ט

7.5 7.5

18

25 30

700148 700192

נעילת מספרים

24

מפתחות 93

• מידות בס"מ • הקוד ניתן לשינוי

ארון מפתחות מק"ט

גובה רוחב עומק

תיאור פריט מפתחות 20 מפתחות 48 מפתחות 93 מפתחות 160

8 8 8 8

16 18 24 28

20 25 30

700120 700148 700193 700160

37

• מידות בס"מ

ארון מפתחות מקצועי מק"ט תיאור פריט

גובה רוחב עומק

14 14

38 38 38 55

55 55 55

מפתחות 150 מפתחות 200 מפתחות 300 מפתחות 400

700150 700200 700300 700400

20

14

73

• מידות בס"מ

02-9925992 : טל' להזמנות

149

Made with FlippingBook flipbook maker