שיווק חגי - קטלוג מוצרים

HSS מקדחי ברזל

Austria

HSS מקדח לברזל ספירנט מסטר באריזת בליסטר

HSS מקדח לברזל ספירנט מסטר בקופסה

תיאור פריט

מק"ט 131010 131015 131020 131025 131030 131035 131040 131042 131045 131050 131055 131060 131065 131070 131075 131080 131085 131090 131095 131099 131095 131096 131097

תיאור פריט יח'( 3) מ"מ 1 יח'( 3) מ"מ 2 יח'( 3) מ"מ 3 יח'( 3) מ"מ 3.5 יח'( 2) מ"מ 4 יח'( 2) מ"מ 4.5 יח'( 2) מ"מ 5 יח( 2) מ"מ 6 יח'( 1) מ"מ 7 יח'( 1) מ"מ 8 יח'( 1) מ"מ 10

מק"ט 131101 131102 131103 131135 131104 131145 131105 131106 131107 131108 131110

מ"מ 1

מ"מ 1.5

מ"מ 2

כלי עבודה

מ"מ 2.5

מ"מ 3

מ"מ 3.5

מ"מ 4

מ"מ 4.2 מ"מ 4.5

מ"מ 5

מ"מ 5.5

מ"מ 6

מותאם לעבודה ידנית בעל קשיחות ודיוק גבוהים

מ"מ 6.5

מ"מ 7

מ"מ 7.5

HSS מקדח ארוך לברזל ספירנט מסטר בקופסה

מ"מ 8

מ"מ 8.5

תיאור פריט

מק"ט 131021 131026 131031

מ"מ 9

ס"מ 8.5 מ"מ, אורך 2 ס"מ 9.5 מ"מ, אורך 2.5 ס"מ 10 מ"מ, אורך 3

מ"מ 9.5 מ"מ 10 מ"מ 11 מ"מ 12 מ"מ 13

ארוך

מזוודת מקדחים מלאה/ריקה

HSS סט מקדחי ברזל ספירנט מסטר בקופסה מק"ט תיאור פריט 131730

מ"מ( 2,3,4,5,6,8) מקדחים 6 (½ מ"מ כל 1-10) מקדחים 19 (½ מ"מ כל 1-13) מקדחים 25

131733 131735

אוסטריה

131730

131733

131735

02-9925992 : טל' להזמנות

159

Made with FlippingBook flipbook maker