שיווק חגי - קטלוג מוצרים

תוצרת אוסטריה WERA ביטים

Austria

ביט פיליפס מגנטי

תיאור פריט

מק"ט 130040 130042 130043 130041 130038 130039

PH 2 X 50 PH 2 X 90 PH 2 X 150 PH 2 X 200 PZ 2 X 50 PZ 2 X 90

ביט בוקסה איכותי מגנטי

מוביל ביט מגנטי )חזק במיוחד(

תיאור פריט

מק"ט 130079

תיאור פריט מ"מ 50 אורך מ"מ 75 אורך מ"מ 100 אורך

מק"ט 130080 130081 130082 132060

לאיסכורית 3/8"

BLOSTA מ"מ 60 אורך

מגנט קבוע וחזק טבעלת עוצרת

ביט טורקס ארוך

ביט טורקס קצר

תיאור פריט מ«מ 10x50 TX מ«מ 15x50 TX מ«מ 20x50 TX מ«מ 25x50 TX מ«מ 30x50 TX

מק"ט 130210 130211 130212 130213 130214

תיאור פריט מ«מ 10x25 TX מ«מ 15x25 TX מ«מ 20x25 TX מ«מ 25x25 TX מ«מ 27x25 TX מ«מ 30x25 TX מ«מ 40x25 TX

מק"ט 130200 130201 130202 130203 130220 130204 130205

שיווק ופרזול חגי בע«מ

162

Made with FlippingBook flipbook maker