שיווק חגי - קטלוג מוצרים

בבליסטר IRWIN ביטים

U.S.A

מחזיק ביט איכותי

מק"ט תיאור פריט 137020 זוויתי - מקצועי 137023

מ"מ עם סטופר 75

מ"מ( 65) ביט בוקסה

137020

137023

תיאור פריט

מק"ט 137026

מתאים לאיסכורית

¼" ביט בוקסה

16 "

5 /

137027 ביט בוקסה 137028 ביט בוקסה

8 "

3 /

מ"מ( 25) ביט

137026

תיאור פריט

מק"ט 137030 137031 137032 137035 137036 137037 מק"ט 137040 137041 137042 137043 137044 137045

PH 1 X 25 פיליפס PH 2 X 25 פיליפס PH 3 X 25 פיליפס PZ 1 X 25 פוזי דרייב PZ 2 X 25 פוזי דרייב PZ 3 X 25 פוזי דרייב

יח' 2

137031

מ"מ( 25) ביט טורקס

תיאור פריט

T 10 X 25 T 15 X 25 T 20 X 25 T 25 X 25 T 30 X 25 T 40 X 25

יח' 2

137031

ביט ארוך

תיאור פריט

מק"ט 137050 137052 137053 137055

PH 2 X 57 מ"מ 57 פיליפס אורך PH 2 X 89 מ"מ 89 פיליפס אורך PH 2 X 152 מ"מ 152 פיליפס אורך PZ 2 X 57 מ"מ 57 פוזי דרייב אורך

יח' 2

137050

137051

שיווק ופרזול חגי בע«מ

164

Made with FlippingBook flipbook maker