שיווק חגי - קטלוג מוצרים

סרטי מדידה איכותיים

R

סרט מדידה איכותי

תיאור פריט

מק"ט 135054 135053 135055 135056

DURA ' מ 3 אורך

GT ' מ 5 אורך מ' 5.5 אורך מ' 7.5 אורך

כלי עבודה

135054

135053

135053

R

Made In Japan

135055

135056

סרט מדידה מקצועי

תיאור פריט

מק"ט 137070 137071 137072

מ"מ 16 מ' רוחב 3 אורך מ"מ 19 מ' רוחב 5 אורך מ"מ 25 מ' רוחב 8 אורך

ʤʣ ʣʮ ʨʸʱ

ʩʥʴʩʶ ʯʥʬʩʩʰ

ʤʬʩʲʰ

ʤʸʩʤʮ

U.S.A

ʩʰʹʡ ʤʱʴʣʤ ʭʩʣʣʶʤ

ʺʩʣʩ PROTOUCH™

ʨʬʥʡ ʲʥʡʩʷ ʸʥʧ ʡʤʬʤ ʬʹ

ʭʲ ʯʷʺʥʮ ʤʶʷ ʥʥ ʺʥʸʮʱʮ 3

ʩʨʰʢʮ ʤʶʷ ʥʥ

02-9925992 : טל' להזמנות

169

Made with FlippingBook flipbook maker