שיווק חגי - קטלוג מוצרים

STANDART סכינים רגילים

Japan

כלי עבודה

סכין יפני עם מעצור אוטומטי

דגם

תיאור פריט

מק"ט

5 H

18- L

מ«מ 18

135010

במארז תצוגה ‘ יח 20 • צבעים שונים 4 • המארז מכיל

Colorful

סכין יפני עם מעצור גלגל/כפתור

דגם

תיאור פריט

מק"ט

5 H

19- L

מ«מ 18

135011

במארז תצוגה ‘ יח 20 • צבעים שונים 4 • המארז מכיל

Colorful

שני להבים + סכין יפני מחוזק

דגם

תיאור פריט

מק"ט

401- GC

מ«מ 0.6 מ«מ, להב 18

135013

במארז תצוגה ‘ יח 20 • להבים נוספים בגוף הסכין 2 • כולל

Heavy Duty Professional Cutter להבים נוספים 2 + סכין

02-9925992 : טל' להזמנות

171

Made with FlippingBook flipbook maker