שיווק חגי - קטלוג מוצרים

KDS KDS להבים

Japan

צר | מ«מ 0.5 עובי | מ«מ 9 להב

דגם

תיאור פריט יח‘( 10) כסוף

מק"ט

שבירות 13

10- SB

135034 135033 135028

135034

VB -10

יח‘( 10) מעלות, כסוף 30

10 B-SB

יח'( 10) שחור

שבירות 7

במארז תצוגה ‘ יח 20 •

כלי עבודה

30

135033

EVO | מ«מ 0.5 עובי | מ«מ 18 להב

שבירות 8

דגם

תיאור פריט יח‘( 10) כסוף יח‘( 10) שחור יח‘( 50) שחור יח‘( 5) פרספקס מ"מ 0.6 מחוזק

מק"ט

135030

10- LB

135030 135032 135031 135027 135029

10- LBB 50 -LBB

135032

HK- 5 GB- 10

135027

במארז תצוגה ‘ יח 20 •

135029

יח' 50 / ' יח 10

מ"מ 0.6 מחוזק

ענק | מ«מ 0.7 עובי | מ"מ 25 להב

דגם

תיאור פריט יח‘( 10) שחור

מק"ט

ענק מ"מ 25

10- HB

135038

B

במארז תצוגה ‘ יח 10 •

מ«מ 0.5 עובי | להב טרפז

דגם

תיאור פריט

מק"ט

5- TB

יח' במארז 20 ,(‘ יח 5) יח' במארז 8 ,(‘ יח 50)

135035 135036

B B

50- TB

135036

135035

02-9925992 : טל' להזמנות

175

Made with FlippingBook flipbook maker