שיווק חגי - קטלוג מוצרים

אביזרים למכונות שכפול

Made In Italy

סכינים למכונות שכפול

מידות במ«מ 80x5x16 HSS 80x5x16 HSS 63x5x16 HSS 60x5.3x9.5 HSS 57x6.5x13 RST 60x7.3x12.7 HSS 70x7.3x12.7 HSS 60x1.2x16 HSS 63x1.5x16 HSS 80x1.2x22 HSS 80x1.5x22 HSS

תיאור פריט

מק"ט

060070 סטנדרטית תוצרת איטליה

060071

תוצרת איטליה Widia סטנדרטית

060073 למכונות שכפול קטנות

סילכה DELTA למכונת שכפול

060072 060077

Jakey למכונת שכפול

060076 למכונת שכפול משולבת 060074 למכונת שכפול משולבת

060080 למכונת דואר 060081 למכונת כספות 060079 למכונת כספות 060078 למכונת כספות

70x1.3x22 HSS

060094 060190

Widia למכונת דואר וכספות סינית במכונה רגילה Widia מתאם לסכין

-

כרסומים וגששים למכונות חורים

תיאור פריט

מק"ט

060085 060090 060109 060175 060075 060086 060083 060096 060087 060084 060095 060170 060172

כרסום וגשש אוניברסלים למכונת חורים )זוג(

כרסום אוניברסלי למכונת חורים גשש אוניברסלי למכונת חורים

למכונת חורים Widia כרסום אוניברסלי

מ"מ מיוחד )זוג( 35 כרסום וגשש אוניברסלים למכונת חורים גובה

060085

תעלות )זוג( SEA מ"מ לשכפול 1.5 כרסום וגשש

תעלות SEA מ"מ לשכפול 1.5 כרסום תעלות SEA מ"מ לשכפול 1.5 גשש

מ"מ לשכפול תעלות ברכבים )זוג( 2.5 כרסום וגשש

מ"מ לשכפול תעלות ברכבים 2.5 כרסום מ"מ לשכפול תעלות ברכבים 2.5 גשש

מ"מ מיוחד לשכפול פיאט חריטה )זוג( 2 כרסום וגשש מ"מ לשכפול הונדה חריטה )זוג( 3 כרסום וגשש

060087

שיווק ופרזול חגי בע«מ

18

Made with FlippingBook flipbook maker